alumni FS
O Alumni FS
Svečani strokovni kolokvij 2014

Zbornik okrogle mize ALUMNI FS
ALUMNI FS
Fakulteta za strojništvo
Univerza v Mariboru
Smetanova 17
2000 Maribor
 
Zapisnik
sestanka sveta Društva ALUMNI FS
dne 09. 10. 2017 v
kabinetu A-407, Smetanova 17, 2000 Maribor.
 
Na sestanku sveta Društva ALUMNI FS (DAFS) so bili prisotni predsednik DAFS red. prof. dr. Andrej Polajnar, podpredsednik DAFS gospod Aleksander Hercog, univ. dipl. inž. str. in tajnik društva izr. prof. dr. Karl Gotlih.
 
Sestanek sveta je vodil predsednik red. prof. dr. Andrej Polajnar.
 
Dnevni red:
  1. Program aktivnosti DAFS do pomladi 2018
  2. Razno
Ad. 1
 
Svet DAFS je po predlogih članov sestavil program aktivnosti DAFS za obdobje 2017 do pomladi 2018:
 
1. Strokovno predavanje gospoda Radovana Seifrida, univ. dipl. gosp. inž.: Razvoj in testiranje novega Siemensovega inovativnega podvozja potniškega vlaka (26. oktober 2017, Fakulteta za strojništvo, predavalnica inž. Ivana Munde, 17.00);

2. Strokovno predavanje predstavnika MAGNE: Investicija MAGNA vrača avtomobilsko industrijo v Maribor (23. november 2017, Fakulteta za strojništvo, predavalnica inž. Ivana Munde, 17.00);

3. Okrogla miza Društva ALUMNI FS: Zaposljivost inženirjev in zahteve delodajalcev (18. januar 2018, Fakulteta za strojništvo, predavalnica inž. Ivana Munde, 17.00);

4. Motivacijski dogodek gospe Petre Škarja: Motivacijsko delovanje za podjetnost Primer uspešne podjetniške prakse (predavatelj bo sporočen kasneje) (15. februar 2018, Fakulteta za strojništvo, predavalnica inž. Ivana Munde, 17.00);

5. Družabni dogodek Društva ALUMNI FS: Ples inženirjev 2018 (17. marec 2018, Hotel Habakuk, 19.00);

6. Strokovno predavanje gospoda Janka Leskovarja, univ. dipl. inž. str.: Styling Integration v Magni (29. marec 2018, Fakulteta za strojništvo, predavalnica inž. Ivana Munde, 17.00);

7. Občni zbor Društva ALUMNI FS (19. april 2018, Fakulteta za strojništvo, predavalnica inž. Ivana Munde, 17.00);
 
1. sklep: Svet DAFS potrjuje načrt aktivnosti za obdobje 2017 in do pomladi 2018 z zgoraj navedenimi sedmimi aktivnostmi.
 
Ad. 2
 
Pri točki "Razno" ni bilo razprave.
 
Svet Društva ALUMNI FS:
Predsednik: red. prof. dr. Andrej Polajnar
Podpredsednik: Aleksander Hercog, univ. dipl. inž. str.
Tajnik: izr. prof. dr. Karl Gotlih