alumni FS
O Alumni FS
Svečani strokovni kolokvij 2014

Zbornik okrogle mize ALUMNI FS
Svečani strokovni kolokvij 2014
Svečani strokovni kolokvij
ob
80-letnici zasl. prof. dr. Adolfa Šostarja
in
70-letnici red. prof. dr. Andreja Polajnarja

v sredo, 19. 11. 2014 ob 17:00 uri
na Fakulteti za strojništvo Maribor, Smetanova ul. 17
v predavalnici inž. Ivana Munde.
Pozdrav udeležencem, svečani nagovor – dekan prof. dr. Niko Samec.
Kratka predstavitev življenjepisov obeh jubilantov.
Pol stoletja razvoja meroslovja na Fakulteti za strojništvoprof. dr. Bojan Ačko.
Razvoj dejavnosti Laboratorija za načrtovanje proizvodnih sistemov in organizacijski trendiprof. dr. Borut Buchmeister.
Zasl. prof. dr. Adolf Šostar in slovensko meroslovjeprof. dr. Janko Drnovšek.
Razvoj avtonomnih sistemov na FSBprof. dr. Bojan Jerbić.
Fotografije s svečanega strokovnega kolokvija 2014
Učitelji so glasniki iz preteklosti in spremljevalci bodočnosti (Albert Einstein).