alumni FS
O Alumni FS
Svečani strokovni kolokvij 2014

Zbornik okrogle mize ALUMNI FS

Vizija in poslanstvo ALUMNI FS

Vizija: Alumni bo priznano strokovno, znanstveno in družabno stičišče diplomantov vseh študijskih programov in generacij UM FS. Alumni bo prepoznavna po razvijanju in promoviranju interdisciplinarnega sodelovanja med UM FS, njenimi diplomanti ter institucijami doma in v tujini.

Poslanstvo: Alumni razvija in promovira interdisciplinarno mrežo med UM FS in njenimi diplomanti, kakor tudi med fakulteto, gospodarskimi subjekti in drugimi družbenimi institucijami z namenom doseči obojestranske profesionalne in osebne koristi pri izmenjavi znanja in izkušenj. Alumni podpira razvoj UM FS kot ene najbolj priznanih fakultet v srednji Evropi z mednarodno upoštevanim znanstvenoraziskovalnim delom in z najsodobnejšim prenosom znanja, ki bo sposobna odgovarjati na stvarna vprašanja gospodarske in družbene prakse.