alumni FS
O Alumni FS
Svečani strokovni kolokvij 2014

Zbornik okrogle mize ALUMNI FS

KAJ JE ALUMNI?

Alumni je prostovoljno, nepridobitno, nepolitično, nereligiozno in samostojno združenje predvsem diplomantov vseh študijskih programov Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru (UM FS), ki se združujejo z namenom formalnega sodelovanja na strokovni in družabni ravni.