alumni FS
O Alumni FS
Svečani strokovni kolokvij 2014

Zbornik okrogle mize ALUMNI FS
ALUMNI FS
Fakulteta za strojništvo
Univerza v Mariboru
Smetanova 17
2000 Maribor
 
Zapisnik
sestanka sveta Društva ALUMNI FS,
dne 10. 01. 2013 v kabinetu A-407 na
Fakulteti za strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor.
 
Na sestanku sveta Društva ALUMNI FS (DAFS) so bili prisotni predsednik DAFS red. prof. dr. Andrej Polajnar, podpredsednik DAFS, spec. Jože Smole, univ. dipl. inž. in tajnik društva izr. prof. dr. Karl Gotlih.
 
Sestanek sveta je vodil predsednik red. prof. dr. Andrej Polajnar.
 
Dnevni red:
 1. Pregled zapisnikov zbora 31. maja 2012, okrogle mize 25. oktobra 2012 in zapisnika sveta DAFS z 19. aprila 2012
 2. Članarina DAFS za leto 2013
 3. Priprava okrogle mize v okviru občnega zbora DAFS v januarju 2013
 4. Priprava za občni zbor članov DAFS
 5. Razno
Ad. 1
 
Po pregledu zapisnikov in sklepov zbora 31. maja 2012, okrogle mize 25. oktobra 2012 in zapisnika sveta DAFS z 19. aprila in razpravi so prisotni sprejeli:
 
1. Sklep: Prisotni člani sveta DAFS potrjujejo zapisnike zbora 31. maja 2012, okrogle mize 25. oktobra 2012 in zapisnika sveta DAFS z 19. aprila 2012. Vsi sprejeti sklepi na teh srečanjih so realizirani ali v realizaciji.
 
Ad. 2
 
Višino članarine DAFS za leto 2013 predlagamo najmanj 10 EUR-ov.
 
Ad. 3
 
Okrogla miza v okviru občnega zbora bo posvečena nekdanjemu velikanu TAM Maribor. V razpravi bomo iskali rešitve za današnji oz. jutrišnji inženirski razvoj Slovenije in Maribora. Naslov okrogle mize, ki se bo nadaljevala še z drugimi srečanji bo enak kot je bil naslov okrogle mize v oktobru 2012 – POIŠČIMO KORENINE ZA NOV TEHNIČNI RAZVOJ SLOVENIJE. Zadolženi za pripravo poleg vodstva DAFS so zasl. prof. dr. Adolf Šostar, doc. dr. Franc Tržan, Boris Duh, univ. dipl. inž. str., Gorazd Bende, univ. dipl. oec. in mag. Božidar Pučnik.
 
Ad. 4
 
Člani sveta DAFS sprejemamo:
 
2. Sklep: Volilni občni zbor bo v četrtek, 24. januarja 2013 ob 17.00 uri v predavalnici E-104 na Fakulteti za strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor z dnevnim redom:
 1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav
 2. Izvolitev organov občnega zbora
 3. Poročilo predsednika Društva ALUMNI FS
 4. Finančno poročilo – bilanca 2012
 5. Razprava po poročilih in sprejetje poročil
 6. Razrešnica dosedanjim organom Društva ALUMNI FS
 7. Volitve novega sveta DAFS in predsednika
 8. Načrt dela DAFS za naslednje polletno obdobje
 9. Pobude in predlogi članov Društva ALUMNI FS
 10. Okrogla miza: POIŠČIMO KORENINE ZA NOV TEHNIČNI RAZVOJ SLOVENIJE – TAM tehnološki gigant Maribora (zasl. prof. dr. Adolf Šostar, doc. dr. Franc Tržan, Boris Duh, univ. dipl. inž. str., Gorazd Bende, univ. dipl. oec. in mag. Božidar Pučnik)
 
Ad. 5
 
Razno

Ni bilo razprave.
 
Zapisal:
izr. prof. dr. Karl Gotlih
Predsednik Društva ALUMNI FS
red. prof. dr. Andrej Polajnar