alumni FS
O Alumni FS
Svečani strokovni kolokvij 2014

Zbornik okrogle mize ALUMNI FS
ALUMNI FS
Fakulteta za strojništvo
Univerza v Mariboru
Smetanova 17
2000 Maribor
 
Zapisnik
okrogle mize Društva ALUMNI FS
z dne 25. 10. 2012 ob 17.00
v predavalnici E–104, Smetanova 17, 2000 Maribor
 
Na okrogli mizi društva ALUMNI FS je bilo prisotnih 28 oseb. Seznam prisotnih je priložen originalu zapisnika.
 
Okroglo mizo je vodil predsednik društva ALUMNI FS red. prof. dr. Andrej Polajnar.
 
Tema okrogle mize:
 
Poiščimo korenine za nov tehnični zagon Slovenije
 
Vabljeni predavatelji:
 
Janez Godnov, inž., Milan Cizl, univ.dipl.inž., Stane Babič, zasl. prof. dr. Jože Hlebanja, Aleksander Hercog, univ.dipl.inž.
 
Po pozdravnem govoru rektorja Univerze v Mariboru red.prof.dr.Danijela Rebolja je sledila osnovna predstavitev izjemnega inženirja prof. Ivana Munde. Na osnovi te predstavitve, ki so jo izvedli Janez Godnov, Milan Cizl in Stane Babič se je razvila razprava z osnovnim vodilom iskanja poti za nov tehnični, inovacijski in industrijsko-podjetniški zagon Maribora in Slovenije. Iztočno razpravo je začel zasl. prof. dr. Hlebanja. Sledili so mu Aleksander Hercog iz podjetja Palfinger in Milan Cizl, podjetnik in aktivni inovator ter svetovalec. Iz razprave, v katero so se vključili red. prof. dr. Zoran Ren, Boris Duh, univ. dipl. inž., doc. dr. Franc Tržan, Marija Sraka Šadl, univ. dipl. inž. in predsednik ALUMNI FS red. prof. dr. Andrej Polajnar, lahko zapišemo naslednje sklepe:
 • Ugotovimo lahko šibek razvojni potencial razvojnih kadrov in vložka v raziskave in razvoj.
 • Človeški viri so, rezultatov pa ni zaradi sistemsko-političnih ovir. To je potrebno posebej izpostaviti in javno objaviti zaradi nosilcev kapitala, ljudi z vplivom in zaradi javnosti same.
 • Pobudo za premike mora prevzeti Maribor sam. Zato mora Maribor:
  • konstituirati institucije, ki bodo oblikovale in izvajale programsko strategijo za regionalno rešitev, katero naj koordinira »svet modrecev«
  • krepiti aktivnosti za preboj na lokalni in globalni ravni
  • lokalno – brezkompromisna konkretnost z opredeljenimi izvedbenimi detajli, kar pomeni oblikovanje podjetniško-iniciativno vabljivega okolja v obliki stimulacij, fundacij in oblikovanje celotnega inovacijskega managementa ob vsesplošnem sodelovanja gospodarstva in univerze. Izpostavljena mora biti maksimalno samostojna pot Maribora in regije.
  • globalno – uveljavitev posebnega statusa Maribora zaradi ogroženosti nacionalnega prostora (migracije v Avstrijo), kar mora predstavljati prvorazredni nacionalni interes.
  • Slovenija mora sprejeti Program za Maribor, ki naj ima učinke zakona, v regiji pa naj uveljavi podjetniško regulativo, ki mora postati konkurenčna avstrijski.
 • Povrnitev ugleda inženirskemu poklicu (izjava predsednika Türka ob otvoritvi prenovljenih učilnic na FS).
 • Managerji morajo nenehno skrbeti za zaposlitev kadra v podjetju (dolgoročno zagotovljati dovolj dela za vse zaposlene v podjetjih). Zaposlene morajo obravnavati kot sodelavce in ne kot strošek podjetja.
 • Vodenje podjetij mora biti v rokah lokalnih strokovnjakov (nosilcev razvojne strategije), ki živijo s svojim lokalnim okoljem.
 • Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije je potrebno izvesti po zgledu Nemčije, ki izredno poudarja pomen inženirstva. Vlada RS bi zato morala poskrbeti za močnejšo vlogo inženirstva, ki edino ustvarja novo vrednost s svojimi izdelki.
 • Preseči moramo krizo zaupanja v ljudi in krizo vodenja.
 • Soorganizatorji okrogle mize DSI Maribor, društvo ALUMNI FS in ZID Maribor bodo izvedli cikel okroglih miz na temo Poiščimo korenine za nov tehnični zagon Slovenije z nekdanjimi nosilci tehničnega razvoja v Mariboru (TAM, Elektrokovina, Boris Kidrič, MLM, MTT, Svila, Zlatorog-Henkel Slovenija,…).
 • Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru je podan predlog za podeljevanje nagrad študentom poimenovano po izjemnem mariborskem inženirju prof. Ivanu Mundi (Mundove nagrade).
Zapisal:
izr. prof. dr. Karl Gotlih
Predsednik Društva ALUMNI FS
red. prof. dr. Andrej Polajnar