alumni FS
O Alumni FS
Svečani strokovni kolokvij 2014

Zbornik okrogle mize ALUMNI FS
ALUMNI FS
Fakulteta za strojništvo
Univerza v Mariboru
Smetanova 17
2000 Maribor
 
Vabimo Vas na
6. sestanek Društva ALUMNI FS, redni letni občni zbor,
ki bo v četrtek, 10. aprila 2014 ob 17.30 uri v predavalnici inž. Ivana Munde, na
Fakulteti za strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor.
 
Dnevni red:

Predavanje študenta Fakultete za naravoslovje in matematiko Nika Tratnika:
O metričnih prostorih
Poročilo in razprava z okrogle mize na temo:
Uvajanje mladih inženirjev po študiju v realno delovno okolje

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav
  2. Izvolitev organov občnega zbora
  3. Poročilo predsednika Društva ALUMNI FS
  4. Finančno poročilo – bilanca 2013
  5. Razprava po poročilih in sprejetje poročil
  6. Načrt dela Društva ALUMNI FS za naslednje obdobje
  7. Pobude in predlogi članov Društva ALUMNI FS
Vabilo na 6. sestanek Društva ALUMNI FS in obvestilo o članarini za leto 2014

Vabimo Vas na prijetno druženje!
 
Predsednik Društva ALUMNI FS
red. prof. dr. Andrej Polajnar