alumni FS
O Alumni FS
Svečani strokovni kolokvij 2014

Zbornik okrogle mize ALUMNI FS
ALUMNI FS
Fakulteta za strojništvo
Univerza v Mariboru
Smetanova 17
2000 Maribor
 
Vabim Vas na
4. sestanek Društva ALUMNI FS (DAFS) – izredni občni zbor,
31. maja 2012 ob 18.00 v E-104 na
Fakulteti za strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor.
 
Predlagan dnevni red:
 1. Pregled in potrditev zapisnikov predhodnih srečanj in neobveznih srečanj DAFS
 2. Poročilo o delu DAFS v 2011:
  1. zaključni račun,
  2. opravljeno delo na sistemu strokovne samopromocije za študente in diplomante FS
  3. poročilo o delu sveta DAFS
 3. Volitve podpredsednika DAFS
 4. Predavanje gospoda direktorja KETER GRUP Mirana Hrženjaka in mag. Aleša Zvera: BIOPLINARNA V VSAKO SLOVENSKO VAS
 5. Razno
 6. Pobude
  1. Srečanje z vodilnimi delavci pomembnejših uspešnih podjetij v Sloveniji s predstavitvijo njihovih poslovnih strategij in uspehov
 7.  
   
  Predsednik Društva ALUMNI FS
  red. prof. dr. Andrej Polajnar