alumni FS
O Alumni FS
Svečani strokovni kolokvij 2014

Zbornik okrogle mize ALUMNI FS
ALUMNI FS
Fakulteta za strojništvo
Univerza v Mariboru
Smetanova 17
2000 Maribor
 
Vabilo
na volilni občni zbor
Društva ALUMNI FS in
okroglo mizo
POIŠČIMO KORENINE ZA NOV TEHNIČNI RAZVOJ SLOVENIJE
 
Vljudno vabimo vse naše člane in zainteresirane, da se udeležijo volilnega občnega zbora našega društva, ki bo v
četrtek, 24. januarja 2013 ob 17.00 uri in okrogle mize, ki bo ob 18.00 uri
v predavalnici E-104 na
Fakulteti za strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor
 
Dnevni red:
  1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav
  2. Izvolitev organov občnega zbora
  3. Poročilo predsednika Društva ALUMNI FS
  4. Finančno poročilo – bilanca 2012
  5. Razprava po poročilih in sprejetje poročil
  6. Razrešnica dosedanjim organom Društva ALUMNI FS
  7. Volitve novega sveta in predsednika DAFS
  8. Načrt dela DAFS za naslednje polletno obdobje
  9. Pobude in predlogi članov Društva ALUMNI FS
  10. Okrogla miza: POIŠČIMO KORENINE ZA NOV TEHNIČNI RAZVOJ SLOVENIJE –TAM tehnološki gigant Maribora (zasl. prof. dr. Adolf Šostar, doc. dr. Franc Tržan, Boris Duh, univ. dipl. inž. str., Gorazd Bende, univ. dipl. oec., mag. Božidar Pučnik)
 
Alumni klub FS:
red. prof. dr. Andrej Polajnar
Dekan FS:
red. prof.dr. Niko Samec
DSI:
mag. Franc Jakopič
ZID:
ga. Marija Sraka Šadl